Siden april 2022 har det pågått aktivitet i det nye hyttefeltet på Gautestad. Store hogstmaskiner har tatt bort trær, sprengninger har pågått, vei er bygget og tre tomter er planert. Vi er veldig fornøyde med å lande avtale med Austenaa Transport AS som samarbeidspartner for utviklingen av veiene og tomtene.

Byttetomt B22 ferdig planert

Hyttetomt B22 ferdig planert

Potensialet som er i områdene på Gautestad og Setesdal, er stort. Med bil tar du deg til de fleste Sørlandsbyene på ca 1 time og 15 minutter. Samtidig er du nær store og små vann, fjell, skiløyper, turområder og et roligere liv utenfor byene. At action bygda Evje ligger kun 15 minutter unna, er også en stor fordel.

Tomter slik som disse på Gautestad har et meget stort potensial, og da er det ekstra fint å skulle utvikle et prosjekt her hvor vi ønsker å skape et godt sted å være.

Ny vei inn til Lauvaas hyttfelt

Veien inn til Lauvaas hyttefelt er ferdig planert.

Vi også planlagt for et godt og inkluderende hyttemiljø som beboerne skal føle tilhørighet til. Mye av arealet vil derfor gå til å utvikle felles uteområder som akebakker, turløype, brygge og bålplasser med benker. Og vi ser for oss ei badstue rundt Botntjørna. Tomtene som planeres skal passe til kjøpere i alle aldersgrupper og i alle livets situasjoner. Vi må derfor sørge for at området rundt gjenspeiler dette.

Fint turområde rundt Botntjørna

Fint turområde rundt Botntjørna

Vi er veldig fornøyde med å lande avtale med Austenaa Transport AS som samarbeidspartner for utviklingen av veiene og tomtene. Vi la ned mye tid for å finne riktig partner, og med om lag 130 godkjente tomter har vi store ambisjoner og et langsiktig perspektiv. 

Vi setter derfor ekstra pris på å skulle utvikle dette prosjektet med en dyktig lokal aktør på Evje som deler våre verdier.

I første omgang er det hyttetomtene B21, B22 og B23 som opparbeides og planeres.